2nd-grade-2022.png

Ms. Matute - matuten@pwcs.edu 
Ms. Spence - spenceca@pwcs.edu 
Ms. Dabbah - dabbahas@pwcs.edu 
Ms. Alquinta - alquinka@pwcs.edu 
Ms. Armstrong - armstree@pwcs.edu


Code Orange Office Hours and Zoom Links

Teacher  Office Hours Time(s)  Zoom Link
Matute    Matute Zoom Link
Spence    See Ms. Matute 
Armstrong    See Ms. Alquinta 
Alquinta  9:00 am to 10:00 am  Alquinta Zoom Link
Dabbah